Kancelaria Radcy Prawnego

Agnieszka Dudek – Golec

od wielu lat z powodzeniem prowadzi obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie umożliwiające wsparcie prawne swoich Klientów przy prowadzeniu zarówno sporów sądowych, jak i rozwiązywaniu innych problemów prawnych.

poznaj nas

O kancelarii

W ramach prowadzonej działalności reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, mediacyjnych oraz przed organami administracji publicznej, oferując pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, oświatowego, administracyjnego. Proponuję swoim Klientom także usługi doradcze i udzielam porad prawnych. Sporządzam opinie prawne oraz umowy.

Do każdego z Klientów podchodzę indywidualnie, starając się kompleksowo zrozumieć jego potrzeby i sprostać jego oczekiwaniom. Moim nadrzędnym celem jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej.

W swojej pracy stosuję standardy, które gwarantują porządek i terminowość wykonywanych zadań oraz zachowanie zasad etyki zawodu radcy prawnego.

 

ZESPÓŁ

Prawnik

KATARZYNA
PODYMA

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo Europejskie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w pracy z podmiotami gospodarczymi. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Radca prawny

AGNIESZKA
DUDEK – GOLEC

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, a następnie egzamin radcowski. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 r. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik

PATRYCJA
MADEŁA-KOMOR

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związana od 2007 r. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Radca prawny

AGNIESZKA
DUDEK – GOLEC

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, a następnie egzamin radcowski. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 r. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik

KATARZYNA
PODYMA

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo Europejskie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w pracy z podmiotami gospodarczymi. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Prawnik

PATRYCJA
MADEŁA-KOMOR

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związana od 2007 r. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

OFERTA

PRAWO
GOSPODARCZE

więcej

PRAWO
CYWILNE

więcej

PRAWO
RODZINNE

więcej

Kancelaria udziela pomocy:
• w zakładaniu,  przekształcaniu  i likwidowaniu spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń
• w przygotowywaniu zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego
• w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur itp.
• w bieżącej obsłudze posiedzeń organów ww. podmiotów, w tym w przygotowywaniu projektów protokołów z posiedzeń

zwiń

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:
• prawa spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
• prawa zobowiązań – w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, roszczenia konsumenckie, sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym, m.in. umów współpracy, umów o roboty budowlane, umów najmu okazjonalnego, przygotowywanie aneksów, porozumień, ugód,
• prawa rzeczowego – w tym sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, spory dotyczące naruszenia posiadania, służebności – w tym służebność przesyłu
• a ponadto: spraw z zakresu prawa oświatowego, o ochronę dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa energetycznego

zwiń

W tym sprawy:
• o rozwód
• o separację
• o alimenty
• o kontakty z dziećmi
• o ustalenie ojcostwa
• o podział majątku wspólnego

zwiń

PRAWO
PRACY

więcej

PRAWO
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

więcej

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

więcej

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców w zakresie:
• roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
• przygotowywania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych

zwiń

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, w tym:
• prawa do renty
• prawa do emerytury ( w tym wcześniejszej emerytury)
• ustalania wysokości kapitału początkowego

zwiń

Kancelaria udziela pomocy w zakresie sporządzania ponagleń, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:
• prawa budowlanego
• prawa ochrony środowiska
• świadczeń rodzinnych

zwiń

OFERTA

PRAWO
GOSPODARCZE

więcej

Kancelaria udziela pomocy:
• w zakładaniu,  przekształcaniu  i likwidowaniu spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń
• w przygotowywaniu zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego
• w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur itp.
• w bieżącej obsłudze posiedzeń organów ww. podmiotów, w tym w przygotowywaniu projektów protokołów z posiedzeń

zwiń

PRAWO
CYWILNE

więcej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:
• prawa spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
• prawa zobowiązań – w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, roszczenia konsumenckie, sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, m.in. umów współpracy, umów o roboty budowlane, umów najmu okazjonalnego, przygotowywanie aneksów, porozumień, ugód,
• prawa rzeczowego – w tym sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, spory dotyczące naruszenia posiadania, służebności – w tym służebność przesyłu
• a ponadto: spraw z zakresu prawa oświatowego, o ochronę dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa energetycznego

zwiń

PRAWO
RODZINNE

więcej

W tym sprawy:
• o rozwód
• o separację
• o alimenty
• o kontakty z dziećmi
• o ustalenie ojcostwa
• o podział majątku wspólnego

zwiń

PRAWO
PRACY

więcej

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców w zakresie:
• roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
• przygotowywania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych

zwiń

PRAWO
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

więcej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, w tym:
• prawa do renty
• prawa do emerytury ( w tym wcześniejszej emerytury)
• ustalania wysokości kapitału początkowego

zwiń

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

więcej

Kancelaria udziela pomocy w zakresie sporządzania ponagleń, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:
• prawa budowlanego
• prawa ochrony środowiska
• świadczeń rodzinnych

zwiń

KONTAKT

ul. Barycz 1, 98-300 Wieluń
tel. 43 8433633 | 603 912 004
kancelaria@kancelaria-adg.pl

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku,
od godz. 8.00 do 16.00

projekt i realizacja