Kancelaria Radcy Prawnego

Agnieszka Dudek – Golec

od wielu lat z powodzeniem prowadzi obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie umożliwiające wsparcie prawne swoich Klientów przy prowadzeniu zarówno sporów sądowych, jak i rozwiązywaniu innych problemów prawnych.

Orły Prawa 2019
Kancelaria Prawna Wieluń

poznaj nas

KANCELARIA PRAWNA WIELUŃ

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Dudek-Golec świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i instytucjonalnym na terenie Wielunia oraz okolic. Wnikliwość, analiza problemu oraz pełne zaangażowanie pozwalają na rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Osoby, które skorzystają z usług kancelarii, mogą liczyć na profesjonalne i rzeczowe wsparcie.

RADCA PRAWNY WIELUŃ – JAKIE ZAKRES OBEJMUJE NASZA POMOC?

W ramach prowadzonej działalności kancelaria prawna reprezentuje swoich Klientów w następujących postępowaniach:

  • sądowych,
  • mediacyjnych oraz przed organami administracji publicznej,
  • z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa oświatowego,
  • prawa administracyjnego.

Świadczymy swoim Klientom także usługi doradcze. Udzielamy porad prawnych i sporządzamy opinie prawne oraz umowy.

PRAWNIK WIELUŃ – PROFESJONALNA POMOC

Kancelaria prawna Agnieszki Dudek-Golec, świadcząca porady prawne na terenie Wielunia i okolic, do każdego Klienta podchodzi w sposób indywidualny. Do nadrzędnych celów każdego radcy prawnego należy zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej, która oparta jest na wnikliwej interpretacji norm i przepisów.

Dogłębna analiza problemu pozwala na obranie najlepszej strategii, mającej swoje realne przełożenie na efektywność prowadzonych przez nas spraw. W swojej pracy stosujemy standardy, które gwarantują porządek i terminowość wykonywanych zadań oraz zachowanie zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z zakresem świadczonych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o skorzystanie z dogodnej dla Państwa formy kontaktu.

Prawnik Wieluń Katarzyna Podyma

ZESPÓŁ

Radca Prawny Wieluń Agnieszka Dudek-Golec
Prawnik Wieluń Patrycja Modela-Komor

Prawnik

KATARZYNA
PODYMA

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo Europejskie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w pracy z podmiotami gospodarczymi. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Radca prawny

AGNIESZKA
DUDEK – GOLEC

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, a następnie egzamin radcowski. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 r. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik

PATRYCJA
MADEŁA-KOMOR

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związana od 2007 r. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Radca prawny

AGNIESZKA
DUDEK – GOLEC

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, a następnie egzamin radcowski. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 r. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik

KATARZYNA
PODYMA

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo Europejskie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w pracy z podmiotami gospodarczymi. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

Prawnik

PATRYCJA
MADEŁA-KOMOR

zobacz więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związana od 2007 r. W Kancelarii zajmuje się przygotowaniem spraw na etapie przedsądowym i sądowym.

OFERTA

PRAWO
GOSPODARCZE

więcej

PRAWO
CYWILNE

więcej

PRAWO
RODZINNE

więcej

Kancelaria udziela pomocy:
• w zakładaniu,  przekształcaniu  i likwidowaniu spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń
• w przygotowywaniu zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego
• w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur itp.
• w bieżącej obsłudze posiedzeń organów ww. podmiotów, w tym w przygotowywaniu projektów protokołów z posiedzeń

zwiń

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:
• prawa spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
• prawa zobowiązań – w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, roszczenia konsumenckie, sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym, m.in. umów współpracy, umów o roboty budowlane, umów najmu okazjonalnego, przygotowywanie aneksów, porozumień, ugód,
• prawa rzeczowego – w tym sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, spory dotyczące naruszenia posiadania, służebności – w tym służebność przesyłu
• a ponadto: spraw z zakresu prawa oświatowego, o ochronę dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa energetycznego

zwiń

W tym sprawy:
• o rozwód
• o separację
• o alimenty
• o kontakty z dziećmi
• o ustalenie ojcostwa
• o podział majątku wspólnego

zwiń

PRAWO
PRACY

więcej

PRAWO
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

więcej

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

więcej

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców w zakresie:
• roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
• przygotowywania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych

zwiń

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, w tym:
• prawa do renty
• prawa do emerytury ( w tym wcześniejszej emerytury)
• ustalania wysokości kapitału początkowego

zwiń

Kancelaria udziela pomocy w zakresie sporządzania ponagleń, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:
• prawa budowlanego
• prawa ochrony środowiska
• świadczeń rodzinnych

zwiń

OFERTA

PRAWO
GOSPODARCZE

więcej

Kancelaria udziela pomocy:
• w zakładaniu,  przekształcaniu  i likwidowaniu spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń
• w przygotowywaniu zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego
• w opracowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur itp.
• w bieżącej obsłudze posiedzeń organów ww. podmiotów, w tym w przygotowywaniu projektów protokołów z posiedzeń

zwiń

PRAWO
CYWILNE

więcej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:
• prawa spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
• prawa zobowiązań – w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, roszczenia konsumenckie, sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, m.in. umów współpracy, umów o roboty budowlane, umów najmu okazjonalnego, przygotowywanie aneksów, porozumień, ugód,
• prawa rzeczowego – w tym sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, spory dotyczące naruszenia posiadania, służebności – w tym służebność przesyłu
• a ponadto: spraw z zakresu prawa oświatowego, o ochronę dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa energetycznego

zwiń

PRAWO
RODZINNE

więcej

W tym sprawy:
• o rozwód
• o separację
• o alimenty
• o kontakty z dziećmi
• o ustalenie ojcostwa
• o podział majątku wspólnego

zwiń

PRAWO
PRACY

więcej

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców w zakresie:
• roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
• przygotowywania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych

zwiń

PRAWO
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

więcej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, w tym:
• prawa do renty
• prawa do emerytury ( w tym wcześniejszej emerytury)
• ustalania wysokości kapitału początkowego

zwiń

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

więcej

Kancelaria udziela pomocy w zakresie sporządzania ponagleń, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:
• prawa budowlanego
• prawa ochrony środowiska
• świadczeń rodzinnych

zwiń

KONTAKT

Kancelaria Prawna Wieluń – Agnieszka Dudek-Golec
ul. Barycz 1, 98-300 Wieluń
tel. 43 8433633 | 603 912 004
kancelaria@kancelaria-adg.pl
NIP: 8321491684
REGON: 731513481

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku,
od godz. 8.00 do 16.00

Porady Prawne Wieluń

projekt i realizacja